Vzdělání 

Cesta k navrhování zahrad mě vedla přes studium  Zahradní a krajinářské architektury v Lednici na Moravě. Kde jsem nastudovala rozsáhlé vztahy vnitřního fungování a uspořádání krajiny, které vnímám jako stavební kámen při návrhovaní. Mou tvůrčí duši budu nadále rozvíjet na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malířství.Princip tvorby

Při navrhování je pro mě důležité, vytáhnutí podstaty místa a následná transformace do realizovatelného návrhu. Láká mě individualní přístup k zákazníkovi, k místu jeho zahrady a utváření prostoru v  návaznosti na obydlí. Při navrhování se snažím uplatnit jak pohled zahradně architektonický (správný výběr sortimentu rostlin pro stanoviště a následující údržba),  tak umělecký, práce s duchem míst.